Obchodné podmienky


Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do termínu odoslania tovaru a to e-mailom na adresu info@bambiroxy.sk alebo na tel. čísle: +421 905 963 833.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môžte jednoducho objednaný tovar stornovať a objednávku zrušiť.

Reklamačné a záručné podmienky

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu :

G-SERVIS, s.r.o., Na vyhliadke 11, 080 05 Prešov

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie
- doklad o kúpe tovaru

Náklady na dopravu uznanej reklamácie hradí: G-SERVIS, s.r.o.

Oznam o prijatí a stave jej riešenia bude zaslaný klientovi písomne do 10 pracovných dní odo dňa jej prijatia.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka.

Internetový obchod bambiroxy.com poskytuje na plienky 2-ročnú záruku na všetky upínacie prostriedky (suché zipsy, patentky ). V prípade poškodenia alebo opotrebenia opraví zdarma poškodenú časť a vráti takto opravený tovar zákazníkovi. Poštovné pri zaslaní opraveného tovaru späť zákazníkovi hradí internetový obchod.

Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie je zákazník spokojný, môže ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka nebudú prebraté.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom stave a pôvodnom nepoškodenom obale, s dokladom o kúpe. Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) prevodom na účet najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás ale prosím najskôr informujte e-mailom.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Formulár pre odstúpenie od zmluvy


NAŠE ZNAČKY

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
  • G-SERVIS, s.r.o.
  • Na vyhliadke 11, 080 05 Prešov
  • Tel.: +421 905 963 833
  • info@bambiroxy.sk